Uddybning

Uddybning sker ofte, fordi havnen ønsker at tilbyde en større kapacitet ved at lade større skibe anløbe. Det kan ske ved at uddybe med en meter - og efter nogle år med en meter mere.

Når vi eksempelvis uddyber en havn fra 6 til 8 meter, kan denne dybde være tilstrækkelig i mange år frem. Opgaven kan alene være en uddybning, men kan også foretages i forbindelse med en havneudvidelse. Efter udvidelsen af havnen vil det sandsynligvis være nødvendigt med en oprensning efter en periode - afhængig af hvor meget trafik, der er i havnen.

Oprensning af havne
Når en havn er i drift og skibene manøvrerer, aflejres der sedimenter i løbet af en årrække. Vanddybden bliver lavere, når slam hvirvles rundt og lægger sig på bunden. Med tiden vil det være nødvendigt at foretage en oprensning/uddybning, så havnen kan opretholde de dybder, der står i søkortene.

Vi udfører oprensninger mange steder i Danmark, og der er stor forskel på, hvor ofte det er nødvendigt. I nogle havne er det hvert 10. år, andre steder er det hvert år og der er enkelte havne med så meget trafik, at vi renser op 6-7 gange i løbet af et år.

Uddybning af sejlrender
Uddybning af sejlrender hænger ofte sammen med uddybning af til tilhørende havn. Trafikken i sejlrenden betyder, at den sander langsomt til og efter en årrække skal den oprenses, så dybderne på søkortet overholdes.

Referencer
Køge Havn. Håndtering af 1 mio m3
Randers Havn. Håndtering af flere hundrede tusinde m3

Kontakt os
Vi tager gerne en uforpligtende dialog om uddybning.