» Ny stenmole på 2 km i Køge Havn

Stenarbejder

Vi bygger nye moler - og reparerer eksisterende moler.
Opbygningen af en ny mole starter med banketter i bunden af molen. I mellem banketterne lægger vi molens kerne. Herefter bygger vi stenene op, oven på banketterne, så den nye stenmole og kystbeskyttelse bliver solid.

Eksempelvis har vi bygget den nye Nordmole i Grenå Havn. Den er 1.300 meter lang og vi har lavet alt det undersøiske med banketter og kerne. I Køge Havn har vi bygget en mole på næsten 2.000 meter. I Ærøskøbing har vi bygget en hel stenmole i granitsten, og i Vordingborg en lille læmole i forbindelse med en havneudvidelse.

Bundsikring
Vi bundsikrer ofte færgehavne, så bunden ikke eroderer eller underspuler bunden ved spunsvæggen. Opgaven starter med en udgravning, hvorefter vi lægger Fibertex ned og placerer granitsten oven på.  Det giver en effektiv bundsikring.
Odden Færgehavns bundsikring har vi repareret, og vi har udført en helt ny bundsikring oppe ved Limfjorden i Hvalpsund-Sundsøre Færgehavne.
Bundsikring anvendes også ved kystbeskyttelse og stenmoler. 

Referencer moler
Grenå Havn. Mole på 1.300 meter.
Køge Havn. Mole på næsten 2.000 meter.
Ærøskøbing. Mole i granitsten.
Vordingborg. Læmole bygget i forbindelse med havneudvidelse.

Referencer bundsikring
Odden Færgehavn
Hvalpsund Færgehavn og Sundsøre Færgehavn.