Oprensning (forurening)

Havne
Vi kan oprense forurenede havne og pumpe materialet i land, så det kan pumpes i deponi. Havnen kan være forurenet af TBT eller arsen. Vi har miljøskovle med låg og miljøgrabbe, som vi kan montere på gravemaskinerne på vores flåde for at grave det bløde materiale op. Det er særligt forurening fra tidligere, hvor udløbet fra fabrikkerne og renseanlæggene i området blev ledt ud i havnen. Forureningen er i dag ofte spredt ud i hele havnen på grund af skibene, som manøvrerer, når de skal lægge til kaj. 

Alle havne som er forurenede, skal renses op. Efterhånden bliver de renere og renere - og efter nogle år kan man klappe det opgravede materiale i stedet for at pumpe det i deponi.

Vi graver materialet op og lægger det i vores pram for at sejle det hen til vores pumpeflåde, hvorfra vi pumper det i land. Vi kan også sejle materialet til det ønskede deponi et andet sted i kommunen eller regionen. TBT og arsen nedbrydes ikke i vand, så det forsvinder ikke fra havbunden. Det nedbrydes derimod i luft, så efter nogle år i deponi, kan man fylde sand oven på deponiet. Området kan derefter måske piloteres og byggemodnes.

Fjorde
Vi har flere gange oprenset Odense Fjord og Randers Fjord.

Referencer
Odense Fjord renset op flere gange til deponi
Frederikshavn Havn renset op til deponi
Randers Fjord renset op til deponi