Kabelrender

Etableringen af store offshore vindmølleparker og de tilhørende transformatorstationer kræver, at kablerne lægges ned i havbunden, så de er beskyttede. Store søkabler til datatransmission mellem landsdele og lande skal også ligge i havbunden. Vi har udført opgaver, hvor vi har gravet kilometerlange render til kablerne.

I dag pløjer kabelskibene ofte selv kablerne ned i havbunden på størstedelen af kablets længde. Der kan dog være steder på ruten, hvor kabelskibet er for stort til vanddybden, og her kan vi grave renden og dække den til igen, når kablet er lagt ned.

Vi har eksempelvis gravet 16 km. søkabel fra Rostock i Tyskland ud til vindmølleparken Kriegers Flak. Renden skulle være 90 cm. bred og 1,5 - 2 meter dyb. Placeringen af renden blev programmeret i vores GPS-system i gravemaskinen og selv 20 sømil ude på vandet, kunne operatøren se, hvor han skulle grave - med en tolerance på få centimeter. Da kablet efterfølgende var lagt ned, skulle renden dækkes igen.

Referencer
Fra Rostock i Tyskland til vindmølleparken Kriegers Flak.
Kabelrende på 16 km. Bredde 90 cm. Dybde 1,5-2 meter. Opgravning og tildækning.