Indpumpning

Vores pumpeflåde har en høj kapacitet. Den kan levere store mængder af forurenet materiale i land til deponi eller pumpe sand ind til opfyldning bag en ny spuns. I dette tilfælde graver vi sandet hen til pumpestationen på flåden, som pumper materialet i land.

Vi anvender også pumpeflåden, når vi udfører kyst- og strandbeskyttelse, hvor vi pumper sand fra render og havne ind på stranden.

Referencer
Odense Havn
Frederikshavn Havn
Randers Havn