Erosionsbeskyttelse

Færgelejer
I ældre færgelejer kan der være brug for erosionsbeskyttelse, hvis der er risiko for at færgen kan spule hul ved bunden eller siden af den eksisterende spuns. Spunsvæggen er måske ikke bred nok, eller stikker ikke så dybt, efter en uddybning af færgelejet.

Vi lægger et beskyttende lag af sten op langs med spunsene, så de ikke eroderer.
Du kan også læse om bundsikring af færgelejet her.

Vindmølleparker
Vi erosionsbeskytter også betonfundamenter til havvindmøller. Det har vi eksempelvis gjort ved Rødsand, hvor 20 fundamenter var udsat for specielle og eroderende havstrømme. Vindmøllefundamenterne beskyttede vi ved at lægge sten rundt om dem

Erosionsbeskyttelse af kyster
Vi udfører beskyttelse af kystlinjer, hvor vi lægger sten op ad skråningerne, op til stranden, så vandet ikke eroderer kysten.

Referencer
Odden Færgehavn
Rødsand Vindmøllepark. Beskyttelse af fundamenter til 20 havvindmøller.