Bjærgning

Vi deltager i bjærgningsaktioner, når andre skibe går på grund. Nogle gange kan vi selv grave skibet fri, og trække det af grunden. I andre situationer kan vi grave så meget fri, at en flydekran kan komme ind og løfte det grundstødte fartøj af. Det var tilfældet, da vi var med i en aktion på stranden i Klaipeda i Litauen. Skibet var skyllet næsten helt op på strandbredden og vi gravede hele vejen rundt om det. Efterfølgende kom en stor flydekran og løftede skibet af.

Vi har også assisteret ved at lægte skibe, som var sejlet på grund. Skibenes last, som blandt andet har været korn og kalk, kan vi grave vi ud og flytte over i et mindre fartøj.
Når en del af den tunge last er fjernet, kan skibene ofte selv gå af grunden. Skibene har været op til 120 meter og med en vægt op til 3.000-4.000 ton.

Vi har også slæbt kuttere, lystbåde og andre små fartøjer ind i sikker havn, hvis de var kommet i nød.