Gravesystem og kvalitetssikring

Gravesystem og kvalitetssikring
Vores to CAT 390 gravemaskiner har monteret gravesystemet PDS-2000,  som er udviklet specielt til gravning under vand og er meget nøjagtigt. Det kan også anvendes til undersøgelser og pejlinger.

Ved opstarten af et graveprojekt, får vi overdraget alle data, pejlinger og koordinater, så vi kan se, hvordan resultatet skal være. Herefter udarbejder vi en række datamodeller i AutoCad, som skal godkendes af bygherre. Når det er sket, overføres datamodellerne til gravemaskinernes computer. Her kan gravemesteren se en grafisk profil af projektet. Grafikken består af en pejleplan, hvor den nuværende havbund vises. Når skovlen begynder at fjerne materiale, vises det også grafisk på gravemesterens computer. Alle positioner på skibet, gravemaskinen og skovlen logges i en database, så man hele tiden kan følge, hvor og hvor langt skovlen har været nede.

Vi anvender også gravesystemet, når vi bygger moler. Når vi har indtastet, hvor meget der er i skovlen, hvilket materiale det er, om det er fast eller flydende - så bygger computeren løbende en grafisk model op af molen, hver gang vi lægger en skovlfuld sten. På den måde kan vi se meget nøjagtigt at kernen i molen ligger præcis som den skal.

Projektlederen på kontoret i Svendborg kan online følge med på sin computer i alt, hvad gravemaskinen udfører. Han kan justere data i gravemaskinens computer, hvis det er nødvendigt.

Gravesystemet fungerer uden landstationer eller baser, da det arbejder på Leicas SmartNet, som er forbundet via mere end 50 master i Danmark. Masterne udsender DVR-90 korrektioner ud, så uanset hvor vi kommer hen i Danmark, så passer højden til vandstanden. Det sker helt automatisk.

Med gravesystemet PDS-2000 kan vi således kvalitetssikre vores projekter.

Dokumentation af projekter
Vi kan levere dokumentation til bygherre med 3D-grafik af det færdige projekt. Hele dokumentationen er baseret på de data, gravemaskinerne logger som XYZ-koordinater. Det er en journal på opgaven og hvordan den er udført.

Omhandler projektet eksempelvis en ny mole, kan vi  vise i 3D-grafik, hvordan banketter eller kernen er udlagt. Vi kan også vise tværsnit og stationeringer, hvorfra vi har udlagt materialet, så bygherre efter ønske kan se, hvordan det ser ud i station nummer 300, 305 eller 310.    

Vi kan aflevere dokumentationen som data i XYZ-koordinater eller vi kan bygge modeller i 3D-grafik.